Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost COLORDOT s.r.o., sídlem Horákov 193, 664 04 Mokrá – Horákov, IČ 07597495, DIČ CZ07597495, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / DOTAZ NA PRODEJCE

1. V rámci kontaktního formuláře zpracovává Správce následující osobní údaje:

 • Jméno;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Váš dotaz

a to za účelem zaslání odpovědi na vámi položený dotaz.

2. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování komunikace po dobu delší nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení

ODBĚR NOVINEK

1. Přihlášením k odběru newslettrů udělujete správci souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů:

 • Jméno a příjmení;
 • E-mailová adresa;

2. Uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání novinek a obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Osobní údaje budou za tímto účelem zpracovatelem zpracovávána po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte. 

4. S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu info@colordot.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Registrací uživatelského účtu souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával následující osobní údaje:

 • e-mail,
 • heslo,
 • historie objednávek

2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:

 • administrace účtu,
 • umožnění a usnadnění objednávky v rozhraní e-shopu,
 • odesílání novinek a newsletterů, pokud jste s jejich odběrem souhlasili.

4. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu, nejdéle však 3 roky od posledního přihlášení.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Colordot s.r.o. viz kontakty.

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

1. Pokud nám vyplníte formulář pro nezávaznou poptávku na tvorbu vlastních triček, budeme zpracovávat tyto vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail,
 • Telefonní číslo
 • Adresa
 • Obsah poptávky

2. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení poptávky a jednání o smlouvě. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Pokud mezi námi dojde k uzavření smlouvy, zpracováváme tyto údaje také za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Více informací najdete také v Obchodních podmínkách v části Informace o zpracování osobních údajů – objednávkový proces.

COOKIES

1. Na této webové stránce používáme soubory cookies, a to za těmito účely:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

2. Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. 

3. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je dán nastavením vašeho prohlížeče/udělením souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

4. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit buďto v rámci nastavení v cookie liště na našich webových stránkách, v nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést námitku proti sběru cookies, který provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést tak, že pošlete email na adresu info@colordot.cz. Vaši námitku vyhodnotíme bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Pokud vznesete námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics a Google Ads, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 • společností Facebook Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu s jejich pravidly používání cookies, dostupnými na https://www.facebook.com/policies/cookies/#.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 Používané soubory cookies: 

 • Google Tag Manager – Služba slouží pouze pro snadnou správu měřicích kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data.
 • Google Analytics – Služba slouží ke generování neanonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat Pískaných na základě cookies je společnost Google LLC.
 • Google AdWords – pro vyhodnocení našich kampaní a pro anonymní cílení na uživatele, kteří navštívili náš web, používáme platformu AdWords. Zpracovatelem dat získaných s pomocí cookies je Google LLC.
 • Facebook Pixel – Pro vyhodnocení našich kampaní a pro anonymní cílení na uživatele, kteří navštívili náš web, používáme Facebook Pixel. Zpracovatelem dat získaných s pomocí cookies je Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.
Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv.
cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

Zpracovatelé

Zpracování osobních údajů je prováděno prodávajícím, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat také následující zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ke správě kontaktního formuláře Foxydesk;
 • Provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • Společnosti podílející se na expedici zboží (Zásilkovna, GLS, Balíkobot)
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 Aktualizováno 02.09.2022, Colordot s.r.o.